Holocaust monument

Opdracht:
Schetsontwerp voor een “Holocaust Gedenkplek” in het Vrijheidspark te Tilburg.

Opdrachtgever:
Gemeente Tilburg

Ontwerp:
februari- juni 2019

Titel:
“Ondergang en Voortgaan”.

Materiaal:
brons, hardsteen, water, drie bomen.

Formaat:
lengte: 17 meter, breedte: 8 meter, hoogte: 0,75 meter.

OPDRACHTOMSCHRIJVING
Het bijzondere aan deze opdracht voor dit monument is, dat het gaat om een inrichting van een gedenkplek met een specifieke verwijzing naar de Holocaust. Enerzijds krijgt het monument de functie van een gedenkplek waar de bezoeker in staat wordt gesteld om te herdenken en te reflecteren.

Anderzijds wordt met het gedenken en reflecteren specifiek verwezen naar de Tilburgse slachtoffers die geleden hebben onder de Holocaust. En daarmee de Holocaust deel geworden is van de Tilburgse geschiedenis.

Een gebeurtenis in de geschiedenis die onuitwisbare gevolgen heeft gehad.

De bezoeker die deze plek gaat bezoeken zal worden uitgenodigd om stil te staan bij deze gruwelijke daad die in het nabije verleden plaats gevonden heeft.

De specifieke bevolkingsgroepen die geleden hebben onder de Holocaust zullen deze gedenkplek als hun plek van herinnering gaan ervaren.

Maar een monument gaat verder dan het reflecteren op een verleden. Het maakt een verbinding tussen verleden , heden en de toekomst. In de herinnering zit gelijk een waarschuwing opgesloten van “dit nooit meer”.

Het monument zal daarmee ook symbool kunnen gaan staan voor een meer universele gedachte over vrijheid en gelijkheid.

In dit opzicht zal een gedenk monument niet alleen een visuele kracht moeten hebben maar zal het visuele ook in dienst staan van een geestelijke betekenis die het monument zal oproepen.