WIJKHUIS BREDE SCHOOL

Opdracht:
Kunsttoepassing Wijkhuis Brede School voor de Gemeente Helmond

Opdrachtgever:
Gemeente Helmond

Architect :
Dhr. P. Scholl van architectenbureau Frencken/Scholl Architecten, Maastrich

Aanbesteding:
januari 2005 / Oplevering: november 2005

Materiaal:
constructiestaal / poedercoating

Formaat:
lengte 27 meter , hoogte 3 meter

OPDRACHTOMSCHRIJVING
In het ontwerp van dit sculptuur zocht ik naar een balans tussen verdichting en openheid. Verdichting is nodig om veiligheidsredenen, een poort is nu eenmaal bedoeld ter afsluiting van een gebouw. Openheid streef ik na omwille van het licht dat door de poort van binnen naar buiten en van buiten naar binnen valt.
Deze transparantie is compositorisch van groot belang omdat de poort ingebed is in de gesloten muurstructuur van het metselwerk. Dat kader gaf me de mogelijkheid het spanningsveld tussen open- en geslotenheid uit te buiten.
Ik koos in dit ontwerp voor typografie omdat dit vele variaties biedt in de structuur. Hoogte, lengte en spatiëring zijn variabel. Het sculptuur heeft het karakter van een compositie vergelijkbaar met het schrift in een cahier, met regels waarop de woorden worden geschreven. Deze verdeling bood tevens de mogelijkheid de uitgesneden letters in reliëf op horizontale balken te plaatsen. Schaduwwerking en plasticiteit worden daarmee vergroot. De teksten zijn voor iedereen herkenbaar: de communicatie tussen ouders en kinderen vormt het uitgangspunt.